Ny belysning i allén.

Under vecka 41, 2017 påbörjas arbetet med att byta ut vår belysning i allén till ledlampor.

Nu börjar öppethus i styrelserummet igen.

Du kan komma och få svar på frågor, kvittera ut extrataggar, inloggning till gemensamelportalen eller låna exempelvis pirra eller borrmaskin.

Torsdag 7 september 17.00-18.00 i styrelserummet, gaveln Sikvägen 8
Torsdag 5 oktober      
Torsdag 2 november
Onsdag 6 december

Protokoll från föreningsstämman 27 april 2017

följ länk. Enligt stadgarna ska justerat protokoll hållas tillgängligt hos bostadsrättsföreningen för medlemmarna.
Originalet med bilagor finns i styrelserummet för påseende. Ej underskrivet protokoll finns under ARKIVET.

Mvh Styrelsen

Uppdaterad kontaktinformation.

Informationen under KONTAKT är uppdaterad med den styrelsens medlemmar som beslutades på stämman i april 2017.
Aktuella kontaktuppgifter finns även på anslagstavlorna i portarna.

Nya regler för grovsoprummet

Gemensam el

Vecka 12, 2017 infördes  gemensam el i föreningen.
Se mer information i föreningsmeddelande 3 i länkad fil. Se även information från Home Solutions i länkad fil och under fliken INFORMATION..
På dina avgiftsavier framgår uppgifter om din elförbrukning.
Om du vill kvittera ut din specifika kod för inloggning via nätet, kontakta styrelsen.

Lakens informationsfolder

Vi har delat ut en uppdaterad informationsfolder, se nedan, till alla hushåll. I den finns mycket information som är bra och viktigt att känna till. Behöver du ett nytt exemplar kan du ta kontakt med styrelsen via mel eller telefon. Se kontaktuppgifter under fliken KONTAKT.

HSB

Boka Tvättstugor och lokaler klicka nedan

Foldern är uppdaterad i december 2016.

Lakens medlemmars tillgång till föreningslokalen Sikvägen 12B.

För att öka trivsel, gemenskap och engegemang i föreningen har styrelsen beslutat att låna ut föreningslokalen kostnadsfritt för gemensamma aktiviteter till våra medlemmarna, tillsammans med sina grannar. Se mer information och intresseanmälan i  Föreningsmeddelande 4/2016 som finns i länkad fil .

Tillsyn av lägenhet

Av § 39 i våra stadgar framgår att företrädare för bostadsrättsföreningen i vissa fall har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn. Detta gäller t.e.x vid överlåtelse, då företrädare för föreningen kan se över de delar som föreningen ansvarar för, så att de är i gott skick.
På styurelsemöte i oktober 2016 har styrelsen beslutat att fr.o.m den 1 februari 2017 kommer tillsyn att göras i de lägenheter som överlåts och övergår till ny ägare.
 

Tider för att komma i kontakt med styrelsen

Se information under KONTAKTER.
 

Nya riktlinjer för andrahandsupplåtelse

Se broschyr via länk. Ansökan ska skickas till HSB servicecenter.
Fr.o.m den 1 juli 2016 tar föreningen ut en avgift på10 % av prisbasbeloppet per år för nya andrahandsupplåtelser.
Vid förlängning av upplåtelser tas avgiften ut det datum efter den 1 juli 2016 då ny period påbörjas.

Dokument

Under år 2015 införde styrelsen en ny informationskanal via numrerade och årsangivna Föreningsmeddelanden. Alla meddelanden återfinns under fliken ARKIVET. Där finns även bl.a alla protokoll från stämmorna.
 

Besöksparkeringen

Det är endast besökare till medlemmar i vår förening och till våra hyresgäster,
som har behörighet att parkera på besöksparkeringen. Gitigt P-tillstånd ska ligga väl synligt i framrutan.  Bevakningsassistans ansvarar för bevakningen.
OBS Tillstånden gäller endast på besöksparkeringen. Utanför portarna gäller regeln på 15 minuter. Se mer info i medlemsinformation nr 5 och 6 /2015 undet ARKIVET.
När P-tillstånden delades ut lämnades en informationskrivelse om regler för besöksparkeringen. Informationen i det dokument som lämndes ut år 2015 har ändrats bl.a om annan gratisparkering i närområdet, eftersom bestämmelser för platser i närområdet som tidigare varit gratis nu inte är det följ länk.

Enkät carport

Föreningens nya stadgar

Stadgarna är registrerade på Bolagverket den 8 juli 2015 följ länk och finns under fliken FÖRENINGEN.

Aptus bokningssystem

Tvättstugor, bastu, målarbod, snickarbod och övernattningslägenhet bokas via Aptus-systemet.
Bokningen gör du på uppsatta paneler. Du kan även använda det gröna nyckelhålet upp till vänster på denna sida eller genom en app som kan laddas ner till telefon eller surfplatta, adress: htpp://aptus.sakerhetsintegrering.se/laken/mobil.

V I K T I G   I N F O R M A T I O N

Flera bostadsrättsföreningar har haft påhälsningar av tjuvar i sitt område!
Det har varit personer som utgett sig för att vara hantverkare som sagt att de ”ska kontrollera ventilation” eller ”att grannen har vattenläcka”. De har på detta sätt kommit in i lägenheter och rånat den boende på pengar och andra värdesaker.

Styrelsen informerar ALLTID i förväg om och när någon behöver tillträde till din lägenhet oavsett anledning!
OBS!
Även i vår egen förening har det förekommit att personer som inte ska ha tillträde till våra hus har kommit in i portar och miljöstugor. Därför är det extra viktigt att vi inte släpper in någon vi inte känner. Låt inte portar eller andra dörrar stå öppna utan uppsikt. Kolla även om de går i lås ordentligt. Om inte, kontakta omedelbart servicecenter. Se telefonuppgifter under fliken: INFORMATION/service/felanmälan.

Automatiska dörröppnare

Ni som har dessa automatiska öppnare se till att portdörren och hissdörren stängs ordentligt när ni öppnat.

Vi vill inte ha in obehöriga och så slipper folk vänta på hissen och bli irriterade.

Mvh Styrelsen

 

Tyresö Väntjänst

Tyresö Väntjänst är en ideell förening som funnits i över 20 år. I föreningen finns det ca 80 aktivt frivilliga. De allra flesta är pensionärer som vill hjälpa andra och sätta en liten guldkant på tillvaron för sina medmänniskor. 
Läs mer om Tyresös Väntjänst i dokumentet nedan.
 

Utlåst?

Ring Söderlås, vi har jouravtal med dem